Plan uroczystości 2012


25 lutego 2012

- 11.00 Plac Szembeka - koncentracja wojsk i odprawa dowódców
- 12.00 Przegląd wojsk historycznych, raport komendanta placu składany władzom dzielnicy
- 12.10 Wymarsz wojska na pozycje - około 2,5 km przemarsz na pole bitwy u zbiegu ulic Szerokiej i Traczy (Aleja Chwały w Olszynce Grochowskiej)
- 12.30 Wojska rosyjskie zajmują pozycje na terenie Olszynki Grochowskiej
- 13.00 Dotarcie oddziałów Powstańczych i początek inscenizacji
- 14.00 Koniec zmagań wojskowych - przemarsz pod pomnik i uroczysty hołd złozony walczącym wojskom w 1831 roku