Informacje dla rekonstruktorów


Informacje na rok 2012

Nocleg i wyżywienie w Gimnazjum nr 22 im Piotra Szembeka (ul Boremlowska 6/12 - ok 300 m od Placu Szembeka) - planowane na 100 osób przyjezdnych : sobota śniadanie oraz obiadokolacja oraz śniadanie i prowiant w niedzielę rano
Dla wszystkich grochówka po inscenizacji
Szkoła jest też punktem zbornym (parking,rejestracja grup itp.)

Proch - prosimy grupy o WCZESNE przybycie do ok 9.00 trzeba być gotowym - o ile to możliwe prosimy rekonstruktorów o przybycie z własnymi ładunkami a my wydamy ekwiwalent zwrotny

Do 10.00 będzie działać też biuro i przyjmować oświadczenia i podpisane regulaminy od uczestników inscenizacji. Biuro imprezy na terenie szkoły czynne oficjalnie od 6.00 do 10.00
Organizatorzy obchodów poprosili chętnych o udział w oficjalnych uroczystościach w niedzielę

Zgłoszenia uczestników do 10 lutego 2012 roku.
Strona Powstańcza - bezpośrednio - krzysztof.radzikowski@gmail.com
Strona Rosyjska - Maciej Mechliński - mechliński@oldartillery.pl

Żołd w wysokości 50 PLN (na rękę) dla pierwszych 120 zgłoszonych i zarejestrowanych osób spoza mazowsza - w tym maksymalnie 1 markietanka na 15 osób. Żołd wypłacony będzie w terminie ok 3 tygodni po imprezie na podane konto bankowe.

W chwili obecnej potwierdzone mamy 80 osób z Rosji i Białorusi, ok 25 konnych oraz 5 dział artylerii


CZ. I PRZY PLACU GERNERAŁA PIOTRA SZEMBEKA
11.00 - Początek uroczystości przy Placu gen. Szembeka,na boisku parafialnym przy ul. gen.Chłopickiego 3 - zgrupowanie pułków rekonstruktorów historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,(lata 1807-1831)
11.05 - musztra i pokaz sprawności polskiej piechoty (strzelanie),Komentarz: Andrzej Ziółkowski - komendant Pułku Legii Nadwiślańskiej
11.20 - Chór "SASKA KĘPA"odśpiewa pieśni z czasów Powstania Listopadowego
11.35 - Powitanie władz samorządowych i m.st.Warszawy
11.40 - wejście na Plac historycznych oddziałów Wojska Polskiego
11.42 - raporty dowódców poszczególnych jednostek składanych Komendantowi Placu,
11.45 - raport złożony przez komendanta PlacuBurmistrzowi Pragi Południe
11.50 - okolicznościowe przemówienie Burmistrza Pragi Południe,
11.53 - okolicznościowe przemówienia innych Osób
11.57 - wjazd generała Franciszka Żymirskiego
11.58 - prezentacja przemówienia generała F. Żymirskiego do żołnierzy,
12.05 - defilada wszystkich jednostek i organizacji przed trybuną, -wymarsz wojska do Olszynki Grochowskiej, Za wojskiem podąża chętna do przemarszu publiczność.
CZ.II NA HISTORYCZNYM POLU OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
13.00 - pokaz sprawności szwadronu jazdy polskiej,
13.15 - pokaz działonu polskiej artylerii,
13.25 - początek rekonstrukcji bitwy o Olszynę Grochowską
14.10 - zakończenie rekonstrukcji bitwy,
14.15 - uczczenie poległych,
14.20 - defilada wszystkich poddziałów rekonstruktorów historycznych,


miejsce noclegu


View Larger Map